inloggen     

Wat is "gezond"?

Wanneer is iemand gezond? Wanneer hij niet ziek is? Dan komt snel de vraag, wanneer is iemand ziek? Wanneer iemand niet naar zijn werk of school kan gaan? Of weer omgekeerd, wanneer iemand niet gezond is?

Ayurveda heeft als doelstelling iemand gezond te houden. De oude Indiase dokters (Vaidyas) kregen betaald naar gelang het aantal mensen die gezond waren en niet op basis van het aantal mensen die ziek waren en die hij probeerde te helpen. Een heel mooi principe lijkt mij. Immers, hier is het zo, dat wanneer iemand (duurzaam) ziek is, blijft hij zorgen voor een inkomen van de dokter (en voor de farmaceutische industrie). Maar in India geldt dat je niet mag profiteren van de ziekte van een ander. (de kosten vergoed krijgen is niet verrijken!)
Daarom is het veel rendabeler om te zorgen dat de mensen waar jij als huisarts verantwoordelijk voor bent gezond blijven. Zo blijven zij in staat om dienstbaar te zijn voor de gemeenschap en dus in staat zijn ook de huisarts te betalen, zodat hij zijn werk kan blijven doen en zorgen dat iedereen gezond blijft.

Maar terug naar de vraag "Wanneer is iemand gezond?" Ook hier heeft Ayurveda duidelijke criteria voor opgesteld.
Iemand is gezond wanneer:
- de 3 Doshas (Vata/Pitta/Kapha) in evenwicht zijn. (Je fysiek in balans bent)
- Agni (het "verteringsvuur" of transformerend vermogen) in evenwicht is
- De 7 Dhatus (de "lichaamsweefsels") harmonisch gestructureerd zijn.
- De Malas (uitscheiding en uitscheidingswegen, Urine, Stoel, Transpiratie, Luchtwegen) in balans zijn.
- Men zich prettig en energiek voelt. (Het mentale aspect van de holistische zienswijze van Ayurveda)
Zie ook http://nl.wikipedia.org/wiki/Ayurveda

Zodra één of meer van deze punten niet in balans is, is men al ziek. Dus zodra iemand last van constipatie heeft (Vata uit balans, Mala uit balans) of overgewicht heeft (Kapha uit balans) of een ontsteking heeft (Pita uit balans) of verdrietig (kapha uit balans) of heel erg boos (Pita uit balans) of nerveus (Vata uit balans) is iemand al ziek.
Door te zorgen dat je op dat moment weer in balans komt, kan je een verergering voorkomen. In dit stadium is het nog heel erg makkelijk om weer in balans te komen. Door een kleine aanpassing aan je leefstijl, meditatie en voeding is hier vaak snel weer een balans te verkrijgen.

In het westen wordt met deze eerste subtiele signalen van het lichaam geen rekening gehouden en gaan we gewoon verder, zoals we het gewend zijn. Ondertussen stapelen zich in het lichaam de afvalstoffen (Ama) op en beginnen deze Ama toxines, gifstoffen, te produceren. Dit gaat vaak samen met een gevoel van "uitzetten".
In dit stadium moet er toch al iets harder gewerkt worden om erger te voorkomen en jezelf weer in balans te brengen. Dus niet alleen leefstijl en voeding, maar ook lichte kruidensupplementen kunnen nu helpen.

Maar naar de maatstaf van hier en nu, is iemand nog steeds niet ziek. Je voelt je misschien niet helemaal lekker, maar ach, dat gaat wel weer over. Maar niet wanneer je er niets aan doet. De Ama wordt meer en gaat zich verplaatsen binnen het eigen Dosha gebied. Tot nu toe is er nog vrij eenvoudig hulp mogelijk.

Maar ook nu doen we vaak nog niets. Deze ongemakken worden als we al iets doen, vaak onderdrukt door een tabletje of een zalfje. De oorzaak wordt niet aangepakt, de Ama zal zich verder vermeren en zal zich ook buiten het eigen Dosha gebied gaan verplaatsen. De gifstoffen gaan zich afzetten in een gebied dat op dat moment verzwakt is. Op andere plekken worden kleine veranderingen zichtbaar.

Pas in de 5. fase van de ziekte komt de manifestatie. Nu worden symptomen pas echt duidelijk en vinden we dat we "ziek genoeg zijn" om naar de dokter te gaan. Vanuit het zicht van Ayurveda ben je nu beland in een stadium dat het een "moeilijk behandelbare ziekte" wordt. Er zijn ondertussen meer dan een Dosha uit balans en ook één of meerdere Dhatu's zijn betroffen. Ook is de persoon mentaal uit zijn balans. Agni is verstoord en in de regel zijn er afwijkingen bij de uitscheiding.
De westerse huisarts zal meestal met oplossingen komen om de symptomen te bestrijden (medicamenten) of er wordt gekozen voor een operatie (verwijderen van lichaamsdelen waar een probleem zich manifesteert). De oorzaak wordt hierbij vaak niet weggenomen. Het verzwakte gebied is beschermd, maar de toxines zullen zich een weg banen naar een ander gebied wat op dat moment het zwakste is. Vaak is dat geen probleem, omdat de medicamenten (bijv. antibiotica of in hele erge gevallen de chemo) het afweersysteem al behoorlijk verzwakt heeft. En de ziekte manifesteert zich weer of nu op een andere manier. Het lichaam weet niet meer hoe ze hier mee om moet gaan en we komen in de 6. fase van de ziekte.

De 6. fase van de ziekte is de chronische fase. De fase waarbij de arts te verteld, "tja, hiermee moet je leren leven" of "tja, daar kunnen we niets aan doen, het is een auto-immuun ziekte. Dit is een fase waarbij – helaas nu pas – vele naar alternatieven gaan zoeken en sommige komen uit bij Ayurveda. Het zijn nu ziektes die volgens Ayurveda vaak "heel moeilijk te behandelen zijn" maar ook die volgens Ayurveda "niet meer behandelbaar" zijn. Zodra een ziekte "niet behandelbaar" is, wordt volgens de oude Ayurvedische geschriften, de arts geadviseerd hier ook geen behandeling meer voor te doen. Dit klinkt heel erg cru, maar er zijn divers redenen waarom je er nu voor moet kiezen niet te behandelen.

Maar wie wil het zover laten komen?
Investeer in het gezond blijven!!! Dat levert veel meer op dan te investeren in het "beter" maken. Helemaal wanneer dit alleen het versluieren van symptomen is.

En het roepen naar besparingen in de gezondheidszorg? Dit kan hiermee beantwoord worden. Immers de Wereld Gezondheid Organisatie (WHO) heeft Ayurveda als een traditioneel gezondheidssysteem erkend. Meer nog, de WHO heeft haar definitie naar wat "Gezondheid" is aangepast op basis van de definitie zoals deze door Ayurveda wordt gebruikt. Niet alleen heeft de WHO dit systeem erkend, maar heeft de toevoeging erbij gedaan, dat deze uitermate geschikt is voor ontwikkelingslanden omdat: "de kosten zo laag zijn".

Daarom: wil je echt geld besparen? Zorg er dan voor dat jij en je familie gezond blijven!

Yoga & Ayurveda Health vzw

logo YAHVereniging zonder winstoogmerk

Opleidingen - Consulten - Massages