inloggen     

Oorzaken van ziektes - onderdrukken van natuurlijke behoeftes

danwantariUit: Astanga Hrdayam - Hoofdstuk 4
Onze kennis over deze materie staat in dit hoofdstuk beschreven, dit naar aanleiding van wat Atreya en andere grote wijzen wisten. De behoefte om winden, stoelgang, urineren, boeren, niezen, dorst, honger, slaap, hoesten, versnelde ademhaling na lichamelijke inspanning, gapen, huilen, overgeven en zaadlozingen, moet je niet onderdrukken.

1 Winden:

Het onderdrukken van het laten van een wind kan::
- het risico op darmtumoren verhogen
- een naar boven gerichte darmbeweging veroorzaken
- pijn in de darmen veroorzaken
- vermoeidheid veroorzaken
- problemen met de ogen en hartproblemen veroorzaken.

2 Stoelgang:

Het onderdrukken van de stoelgang kan:
- de oorzaak zijn van krampen in de bilspieren
- catarre (ontsteking van slijmvlies na ophopen slijm in bronchiën of darmen) veroorzaken
- hoofdpijn veroorzaken
- boertjes laten bevorderen
- stekende pijn in de anusregio veroorzaken
- druk in het hartgebied veroorzaken
- het overgeven na de stoelgang
- en de klachten zoals deze al genoemd zijn bij het onderdrukken van winden veroorzaken.

3 Urineren:

Het onderdrukken van de behoefte om te urineren kan:
- de oorzaak zijn van een stekende pijn overal in het lichaam
- het ontstaan zijn van nierstenen
- een sterke pijn aan de blaas, de urineleider, de penis en het liesgebied veroorzaken
- bovendien de klachten, zoals deze al genoemd zijn bij het onderdrukken van winden en stoelgang, bevorderen.

4 Boeren:

Het onderdrukken van boeren kan: 
- de eetlust verminderen
- gaan 'sidderen'
- een gevoel van beklemming in de hartstreek veroorzaken
- een opgezette maag veroorzaken
- hoesten of de hik krijgen veroorzaken.

5 Niezen:

Hoofdpijn, gebrek aan sensibiliteit van de zintuigen, stijfheid van de nek en een verstijfde gezichtsuitdrukking, kunnen veroorzaakt worden door het onderdrukken van niezen.

6 Dorst:

Het onderdrukken van dorst heeft uitdroging tot gevolg, een slap gevoel van de ledematen, zwaarhorigheid, delirium, duizeligheid en hartproblemen tot gevolg.

7 Honger:

Snijdende hoofdpijn, verlies van eetlust, onverschilligheid, vermagering, pijn in het onderlijf zijn gevolgen van het onderdrukken van honger.

8 Slaap:

Het onderdrukken van slaap veroorzaakt een delirium, een zwaar gevoel in hoofd en ogen, matheid, overmatig geeuwen en een drukgevoel in het hele lichaam.

9 Hoesten:

Het onderdrukken van hoesten, verhoogd de prikkel om te hoesten, zorgt voor ademhalingsproblemen, vermindering van eetlust, hartklachten, vermagering en de hik.

10 verhoogde ademhaling na inspanning:

Het onderdrukken van een verhoogde ademhaling na inspanning, heeft tumoren in het onderlijf, hartziektes of een delirium tot gevolg.

11 Gapen:

Het onderdrukken van gapen kan dezelfde klachten tot gevolg hebben als het onderdrukken van niezen (Nr. 5)

12 Huilen:

Loopneus, pijnlijke ogen, hoofdpijn, hartpijn, stijve nek, geen trek, duizeligheid en onderlijftumoren kunnen het gevolg zijn van het onderdrukken van tranen.

13 Overgeven:

Blaasjes, huiduitslag, lepra, oogproblemen, bloedarmoede, koorts, hoesten, misselijkheid, walging, pigmentvlekken in het gezicht en waterzucht ontstaan als gevolg van het onderdrukken van overgeven.

14 Zaadlozingen:

Het tegengaan van de ejaculatie zorgt voor een constante zaadafscheiding, pijnlijke en opgezette teelballen, koorts en ongemak in de hartregio, blokkade tijdens het urineren, snijdende hoofdpijn, naar binnen en naar buiten gerichte hernia, nierstenen en impotentie.

15 Algemeen:

- Alle ziektes ontstaan door het kunstmatig oproepen of het onderdrukken van natuurlijke lichaamsreacties. Voor de meeste van deze aandoeningen zijn er therapieën ontwikkeld.
- Wie naar geluk in dit of een ander leven streeft, doet er goed aan de drang naar gierigheid, jaloezie, haat, afgunst en verlangen e.d. te beheersen en dus ook zijn zintuigen weten te beheersen.
- Het wordt aangeraden om alle uitscheidingen van het lichaam op tijd te doen. Te grote verzamelingen zorgen voor een verslechtering en verkorten het leven.
- Het vermeiden van onbetamelijk gedrag, de wil om van fouten te leren, goede kennis van jouw thuisomgeving, kennis van de tijd, de seizoenen en het weer en hun invloed op de gezondheid, vasthouden aan regels en moraal, het tegen gaan van bezitterigheid, het vermeiden van contact met Bhuta's (o.a. bacteriën, insecten en andere schadelijke levensvormen), dat alles is geschikt om een uitbraak van een organische of traumatische ziekte te voorkomen of een al aanwezige ziekte te remediëren.
- Wie dagelijks gezond eet en met gezonde activiteiten bezig is, wie vooruitziend en wijs handelt, niet te veel zich laat leiden door zijn zintuigen en het zintuiglijk genot, wie zijn naasteliefde cultiveert, niet verwaand is, maar waarheidsgetrouw, minzaam, met compassie en de omgang met goede mensen onderhoud, zal nooit ziek worden.
- Wie toch ziek wordt, kijkt hier op onze website of vraagt zijn ayurvedische behandelaar om naar een oplossing voor zijn klachten te zoeken.