Vishesh - Diepte massage

visheshmassageVishesh wordt uitgevoerd zoals Abhyanga maar met sterkere druk en langzame bewegingen. Elk gemasseerd lichaamsdeel wordt nadien getamponneerd met een vochtig-hete doek. Bij Vishesh domineert de richting naar de extremiteiten toe, in overeenstemming met de vijf vayus of prana's. Vishesh werkt voornamelijk op bot, zenuwen en diepe emoties (ana en manomahy kosha) Vishesh deblokkeert toxines en emoties die diep in het lichaam zijn opgeslagen.
Vishesh is geïndiceerd voor Kapha. Pita kan er ook van profiteren.

Wanneer doen?
Bij zwaarte, loomheid, gebrek aan fysieke en mentale beweeglijkheid

Kijk bij Voorwaarden naar de spelregels.
Kleding aan of uit? klik hier.