algemene info over de massages

Voor algemene informatie over onze massages, intake, afloop en kosten, klik HIER.
Voor kleren aan of uit klik hier.

Er kunnen contra-indicaties zijn die een massage (tijdelijk) niet mogelijk maken of waarbij er bepaalde gebieden niet gemasseerd mogen worden. Wanneer dit bij u bekend is, geeft u dit dan dor aan uw therapeut, liefst al bij het maken van de afspraak. Hier vindt u een lijst met aandoeningen en situaties die beperkingen met zich mee kunnen brengen tijdens de massage.

De volgende massages zijn mogelijk:

Sattvische (meditatieve) massage:

"Sattva" is lichtende energie, verbonden aan meditatie en contemplatie, die een gevoel van vrede brengt, van rust en helderheid, tevredenheid en begrip, inzicht.
Ga voor meer info naar "Sattvische massage"

Abhyanga - zuiverende massage:

Abhy betekent "wrijven" en Anga betekend "ledematen" De Abhyanga is een massage die ertoe dient om afvalstoffen in het lichaam los te maken van het lymfesysteem waar ze in het weefsel vastzitten, en uit het lichaam te verwijderen. Dit door de Agni (transformatie) in het weefsel te verhogen en de srotas (kanaaltjes) vrij te maken, zodat de afvalstoffen via de afvoerkanalen (urine, stoelgang en transpiratie) het lichaam zullen verlaten.
Ga voor meer info naar "Abhyanga".

Marmas Massage - drukpuntenmassage:

Marmas zijn energetische zones die verbonden zijn met organen, emoties en het mentale, met chakra's en vitale levenskracht (prana).
Een Marmas Massage is altijd in combinatie met een Abhyanga en een warme douche of een zweetsessie.
Ga voor meer info naar "Marmas Massage".

Vishesh - diepte massage:

Vishesh is een vorm van abhyanga, die inwerkt op de diepere weersels. Vishes wordt uitgevoerd zoals een Abhyanga, maar met sterke druk en langzame bewegingen. Elk gemasseerd lichaamsdeel wordt nadien getamponeerd met een vochtig-hete doek.
Ga voor meer info naar "Vishesh Massage"

Udgarshan - peeling/lympfenmassage:

Ud betekent "bovenwaarts" en Garshan betekent "wrijven". Bij de Udgarshan wordt met ruwe zijden handschoenen dode huid verwijderd en het lympfensysteem gestimuleerd de afvalstoffen te verwijderen. De lympfenknopen worden geactiveerd en de srotas (kanaaltjes) vrij gemaakt.
Ga voor meer info naar "Udgarshan Massage"

Shirodhara - "massage voor de emoties"

Shiro betekent "hoofd" en dhara betekent "gieten".
Bij Shirodhara laat men een straaltje warme olie op het voorhoofd van de cliënt stromen gedurende 15 à 40 minuten. Opdat de Shirodhara een goede uitwerking zou hebben, wordt zij vooraf gegaan door een neusholtereiniging (Nasya) en een specifieke anti-stress massage. Het betreft een volledige lichaamsmassage, bij voorkeur uitgevoerd door twee masseurs. Het wordt aangeraden om de Shirodhara gedurende meerdere opeenvolgende dagen te herhalen.
Ga voor meer info naar "Shirodhara".

Ayurvedische Hoofdmassage:

De ayurvedische hoofdmassage werkt voornameljjk op de vitale levenskracht (pranamahy kosha), het zenuwstelsel en op het mentale/emotionele vlak (manomahy kosha).
De ayurvedische hoofdmassage heeft het volgende specifieke verloop:
- massage (abhyanga) van de ruggegraat en de nek
- massage & tapotage van schouders, borst- & halsspieren
- massage van gelaat & oren
- tapotage & massage van schedel & hoofdhuid. Eerst droog, dan met olie. Druk op de schedelbeenderen
- behandeling van de haren en eindrekking van de ruggegraat.
Ga voor meer info naar "Ayurvedische Hoofdmassage"

Voor voorwaarden klik hier.
Kleding aan of uiit? klik hier.