inloggen     

Hanuman / Hanoeman

hanumanHanoeman (Sanskriet: हनुमान् , Engels: Hanuman) is in het hindoeïsme een godheid die de gedaante heeft van een sprekende aap. Hij speelt een belangrijke rol in de Ramayana, waarin hij de god Rama helpt bij de redding van zijn vrouw Sita uit de handen van Ravana, de demonenkoning van Lanka. Hanoeman symboliseert met zijn trouw aan Rama de bhakti (devotie) en is vooral populair in het noorden van India.

Volgens sommige onderzoekers is de Chinese mythologische figuur Sun Wukong (Son Goku) op Hanoeman gebaseerd. Hanoeman was in de epos de zoon van een Apsara, een hemelse nimf genaamd Punjikasthala, die door een vloek een vrouwelijke aap werd. Zij was leerlinge van Brihaspati, leermeester van de goden. Haar werd de gave gegeven dat zij verlost wordt van haar vloek nadat ze een incarnatie van shiva heeft gebaard. In haar wedergeboorte als Anjani/Anjana huwt ze Kesari en smeekt ze de zegen van shiva af om bij haar geboren te worden.

Koning Dasaratha brengt een vuuroffer, omdat hij geen nageslacht voor zijn koninkrijk kon produceren. De god van het vuur Agnidew brengt hem de heilige pudding die hij zijn drie vrouwen geeft. Zijn drie vrouwen krijgen de pudding, maar Kaikeyi weigert deze in eerste instantie en een havik neemt een deel van de pudding mee en laat deze diep in het woud van uit de lucht vallen. Vayu/Pawan, god van de wind, blaast hem in handen van de apin Anjana, zij was op dat moment Shiva aan het aanbidden en kreeg de pudding in haar handen. Zij eet het op als te zijne zegening. Ze wordt daarop ook zwanger even als de drie vrouwen van koning Dasaratha.

Zo wordt Hanoeman, Shankarsuwan, Kesarinandan, Vayuputra/Pawanputra en ook wel Anjaneya geboren. Zijn moeder Anjana wordt hierop verlost van haar vloek als aap. Zij wil vertrekken naar de hemel en Hanoeman vraagt zijn moeder hoe hij dan opgevoed gaat worden. Zij verzekerd hem dat hij nooit vernietigd kan worden en dat vruchten zo rijp als de zon zijn voedsel zullen zijn. Daar het kleine Hanoeman goddelijk van natuur was beeldde hij zich in dat de zon een rijpe vrucht was om op te eten.

Hij vloog eropaf en werd gadegeslagen door Rahu die daarop naar Swarga ging om Indra, koning van de goden, te informeren over een dreiging op de hemellichamen door een aap. Heel dicht bij de zon wordt Hanoeman tegengehouden door een donderslag van Indra. Hanoeman valt levenloos terug op aarde. Vayu ontbrandt in woede en verlaat daarop de aarde en vertrekt naar de onderwereld Patala. Het leven op aarde dreigt ten onder te gaan.Brahma en alle goden uit het rijk van Indra komen om Pavandew te smeken terug te keren daar het leven op aarde verging. Pavadew stemt toe. Hierop brengen zij Hanoeman tot leven en voorzien hem van nog meer uitzonderlijke goddelijke gaven en attributen. Hij werd de belichaming van alle goden en godinnen te samen.

Surya biedt Hanoeman aan om zijn leermeester te worden. Omdat Hanoeman uitzonderlijke gaven bezit, was het voor hem mogelijk om binnen 60 uren al het kennis van zijn leermeester op te doen. Daar de aarde draaide om haar as vloog Hanoeman met Surya, de zon mee. Surya was zeer te spreken over zijn leerling en hoefde Hanoeman ook niets voor terug te doen. Hanoeman stond erop, waarop Surya Hanoeman vroeg om zijn zoon Sugriva die in het woud Kishkindha woont te helpen en bij te staan.

In andere versies van de mythe maakt Rama de aap-generaal onsterfelijk uit dankbaarheid voor de hulp in de strijd tegen Ravana. De aap vroeg zolang te mogen leven als er over Rama gesproken zou worden.

Hanoeman komt achter de verblijfplaats van de ontvoerde Sita en wil haar bevrijden, maar zij wil niet dat hij haar aanraakt (dat mag alleen haar man Rama). Hanoeman neemt dan een gouden bloem mee, hiermee kan hij bij Rama aantonen dat Sita nog in leven is. De staart van Hanoeman wordt in brand gestoken, maar Agni zorgt dat hij ongedeerd blijft en de stad in vuur en vlam komt te staan. Hanoeman waarschuwt Rama en de grote strijd begint. Ravana wordt gedood door Rama, geholpen door Hanoeman en zijn apenleger, en Sita wordt bevrijd.

Bron: Wikipedia

Yoga & Ayurveda Health vzw

logo YAHVereniging zonder winstoogmerk

Opleidingen - Consulten - Massages