De mahabharata in het kort

Het kernverhaal van de Mahabharata is de dynastische strijd om de troon van Hastinapura, het koninkrijk van de Kuru clan. Hastinapura en de aangrenzende koninkrijken liggen in de Doab, de regio van de rivieren de Boven Ganga (Ganges) en de Yamuna, ten noorden van het huidige Delhi. De twee takken van de familie die de strijd aangaan, zijn neven van elkaar. Het zijn de Kaurava's, de oudste tak in de familie en de Pandava's, de jongere tak. De Pandava's zijn de vijf zonen van koning Pandu en de Kaurava's zijn de honderd zonen van de blinde koning Dhritarashtra en koningin Gandhari.

Lees meer

De Saridief

Na de brandend hete zomer komt in India de mooie regentijd. Dan gromt het onweer door de hemel. Al het water dat de zon in de zomer uit de grond heeft gebrand komt met bakken tegelijk omlaag. Zwarte wolken, door stormen heen en weer gesleurd, laten hun regen los alsof ze medelijden met de aarde hebben. Verdroogde beekjes veranderen opeens in rivieren. En op het land begint alles zo druk te groeien dat de boer er rijk van wordt. Hoe hard de regen de bergen ook ranselt, ze blijven doodkalm. Zo rustig blijven ook gelovige mensen wanneer ze door een ramp worden getroffen. Ze weten immers dat God ze niet in de steek laat. Wanneer de pauwen de zwarte wolken zien verschijnen, spreiden ze hun staarten en juichen het uit. Zo blij zijn gelovigen wanneer ze hun wijze leraar zien komen.

Lees meer

Kaliya, de giftige slang

Er was iets vreselijks aan de hand met het water van de Yamunâ. Toen Krishna's vrienden en de koeien ervan dronken, vielen de jongens en de beesten als blokken langs de oever neer en bleven doodstil liggen. Krishna natuurlijk niet. Zijn gedaante is onsterfelijk. Hij stond nog en liet zijn blik liefdevol over ze heengaan. De ogen van God, als lotusblaadjes zo mooi, zijn levengevend. Daardoor krabbelden even later de jonge herders en de koeien overeind. Krishna had ze uit de dood opgewekt! Wat was er nu eigenlijk met de rivier aan de hand?

Lees meer

God gefopt

Kinderverhaal

Nu komt het mooiste verhaal van de wereld. Het gaat over de wonderbarlijke macht van God, die groter is dan de macht van Brahmâ, de schepper. Veel mensen denken dat God geen persoon kan zijn. Dat hij alleen een grote kracht is of een zee van licht. Maar in India geloven veel mensen dat hij allebei is. Ze zeggen: 'God is èn een persoon èn een zee van licht.' Krishna zegt dat hij het hart van de lichtzee is. Zonder God is er geen licht, zou je denken. En zonder licht is er geen God. Waarom geloven veel mensen dat God geen persoon kan zijn? Ze zeggen: 'Een persoon is maar iets kleins. En hij ziet er maar op één bepaalde manier uit ... Terwijl God juist gróót moet zijn. En er niet alleen maar op één bepaalde manier kan uitzien. Want God is grenzeloos.' Dat laatste is natuurlijk waar. En dit verhaal, dat we nu vertellen, laat zien dat God juist als persoon grenzeloos is. Luister goed.

Lees meer

Krishna als boterdief

als kinderverhaal

Wanneer je boter wilt maken, moet je eerst een koe gaan melken. Dan moet je van de melk de room afscheppen en in een karn doen. Dat is een grote kruik met een dikke stok erin. Om het eind van de stok dat uit de karn steekt wind je een touw. Daarvan neem je in elke hand een uiteinde. Wanneer je die uiteinden heen en weer trekt, begint de stok in de karn te draaien. Door dat gedraai en gekluts verandert de room in boter. Makkelijk? Dat wel, maar ook vermoeiend hoor.

Lees meer

De muis en de boer

Er was eens een muis die zijn hol gemaakt had op een plaats waar duizenden en duizenden goudstukken in de grond begraven lagen. Nu was er een boer die het land waar deze schat begraven was bezat; maar hij wist er niets van, anders zou hij haar natuurlijk wel opgegraven hebben. Hij zag de kleine muis vaak, als zij daar met haar kopje buiten het hol zat, maar, omdat hij een erg vriendelijke boer was, deed hij de muis nooit pijn; en zo nu en dan wierp hij, wanneer hij zelf aan het eten was, de muis een stukje kaas toe.

Lees meer

Het timmermanszwijntje

Eens werd de Bodhisattva geboren als boomgodheid in een bos. In die tijd waren er timmerlieden, die in een dorp woonden in de buurt van Benares. Toen een van hen eens in het bos was om een boomstam te halen, vond hij het jong van een zwijn, dat in een kuil was gevallen. Hij nam het diertje mee naar huis en verzorgde het.

Lees meer

Geef alles

een boeddhistisch verhaal uit Nepal

Maya en Phusati waren twee zusters die leefden volgens alle lessen van de Boeddha. Vooral Phusati leefde bijna als een heilige. De goden wilden haar belonen. Ze mocht van Sakka, de koning van de goden, tien wensen doen voor haar wedergeboorte. Zij wilde in haar laatste leven onder andere graag een voortreffelijke zoon. Niet lang na deze wens stierf ze en werd herboren als een prinses. Ze groeide op en overtrof iedereen in schoonheid en kennis. Ze trouwde met een prins die Sanjaya heette, zoon van de koning van Sivi.

Lees meer

De goddelijke boodschappers

Er is iemand die zich slecht gedraagt naar lichaam, spraak en geest. Na de dood komt hij in de onderwereld, in de hel terecht. De hellewachters grijpen zo iemand bij beide armen en brengen hem naar koning Yama (de god van de dood): "Deze man heeft zijn moeder slecht behandeld, zijn vader slecht behandeld, asceten slecht behandeld, brahmanen slecht behandeld. Hij toonde geen respect voor de familie-oudsten. Uwe majesteit moet hem een straf opleggen."

Koning Yama voelt hem aan de tand met betrekking tot de eerste boodschapper van de goden: "Beste man, heb je onder de mensen de eerste boodschapper van de goden niet zien verschijnen?"

Lees meer

Yoga & Ayurveda Health vzw

logo YAHVereniging zonder winstoogmerk

Opleidingen - Consulten - Massages