inloggen     

Gayatri Mantra

Het woord Gayatri betekent ritme en het betekent bescherming.
De Gayatri Mantra wordt niet alleen hier door ons gezongen. Het maakt niet uit welk tijdstip van de dag of nacht het is, over de hele wereld zingen mensen nu op hetzelfde moment deze mantra. Het zingen van de Gayatri Mantra beïnvloedt het fysieke lichaam, zuivert het emotionele lichaam, en brengt je bij je hartsgevoel.
Het is een mantra voor vrede en wijsheid voor iedereen.

OM BHUR BHUVA SVAHA

TAT SAVITUR VARENYAM

BHARGO DEVASYA DHIMAHI

DHIYO YO NAHA PRACHODAYAT


met dank aan Anita van www.mantranita.jouwweb.nl

Voor het bereiden van medicijnen en geneeskrachtig water en om zichzelf te genezen: 3 maal AING aan het einde toevoegen voor kapha- & pitta-ziektes, HUNG voor vata-ziektes

De Gayatri is een universeel gebed dat niet vraagt om barmhartigheid of vergeving, maar dat vraagt om een helder verstand, zodat de werkelijkheid zonder vervorming hierin weerspiegeld kan worden.

"Oh Moeder, die bestaat in alle tijden (heden, verleden en toekomst), in alle drie werelden*, ik smeek u mijn verstand te verlichten en mijn onwetendheid te verdrijven, zoals het schitterende zonlicht de duisternis verdrijft. Ik smeek U mijn verstand rustig en helder te maken".

* Bhuh, Bhuvah, Svah; deze drie mystieke woorden duiden op de werelden, bestaande uit de aarde (Bhuh), de
atmosfeer (Bhuvab) en dat wat zich achter de atmosfeer bevindt (Svah), ook wel omschreven als de hemel.

Het in stilte denken, zeggen of zingen van de Gayatri Mantra beïnvloedt het fysieke lichaam, zuivert het emotionele lichaam, en brengt je bij je hartsgevoel. De Gayatri stimuleert en bevordert de opmerkzaamheid en wekt op tot de Waarheid die in ieder van ons is.

Onze energiecentra, niveau en ritme worden geactiveerd door middel van onze adem, die door onze neusgaten wordt ingeademd en wordt uitgeademd bij het reciteren van de Gayatri Mantra – zelfs tijdens een stille herhaling.

Een belangrijke manier om de kracht van de mantra tot ontwikkeling te brengen is door de mantra te zingen met de kracht van je hart.

Dit heilige gebed gaat vanuit het hart van de zanger als een spiraal door het hele universum en is een smeekbede voor vrede en goddelijke wijsheid voor iedereen.

Door het zingen van de Gayatri Mantra ontvouwt de mantra zelf haar boodschap. De Gayatri Mantra herschept een onbelemmerde gewaarwording op dezelfde manier als een oogst wordt vernieuwd. Zoals bijvoorbeeld de wind zaden naar een veld blaast. Na een tijdje en als het weer goed is, bedekken bloemen en graan het veld. Steeds maar weer een onbelemmerde cyclus, elk seizoen opnieuw. De Aarde produceert haar zaden en die groeien op hun beurt en zorgen voor een volgende generatie. Zo werkt de mantra ook: als jij zingt wordt zij gezaaid, groeit en breidt zich uit. De diepere betekenis van de Gayatri is als een goed seizoen, dat voor de Aarde
een weldaad is. Dat levert steeds weer vruchten op. Zoals een zaadje is overgegeven aan de wind, zo geven wij onze bedoeling over aan het universele doel; dan zal de Gayatri bloeien op onverwachte plaatsen en momenten. Gayatri is als de kracht van de zon.

Hoe kunnen we nu eigenlijk over zoiets praten; is de Gayatri wel te begrijpen? Elke omschrijving die je hoort is als een zandkorrel op een eindeloos strand. Geen enkele omschrijving kan de onmetelijke betekenis en intensiteit van deze grootse mantra ook maar benaderen.

Doordat deze mantra een universele uitstraling en inhoud heeft, heeft niemand het recht die te verbinden aan een bepaalde godsdienst. Het bereik van de oproep van de Gayatri is universeel en overstijgt alle grenzen van traditionele godsdienst.

De Gayatri Mantra wordt ook niet alleen hier door ons gezongen. Over de hele wereld zingen mensen nu op hetzelfde moment dit diep ontroerende gebed. Het maakt niet uit op welk tijdstip van de dag of de nacht je zult zingen, er zijn altijd anderen die ook de mantra zingen.

Door ontelbare vogels
die hun vleugels spreiden en over de horizon vliegen
is de lucht verweven met dat prachtige gevoel van Vrijheid.
Zo stijgt ook de Gayatri Mantra omhoog uit je hart
en spreidt zo het licht van de vrijheid
over de horizon van het bestaan van alle mensen.

Yoga & Ayurveda Health vzw

logo YAHVereniging zonder winstoogmerk

Opleidingen - Consulten - Massages