inloggen     

Zwart (zonder kleur) – zonder elementen/boven alles, 7. chakra, het universum

Guna's: absorberend

Energie: geen

Effect op het lichaam: absorberend

Effect op het mentale: loslaten

Tegen-indicaties: Gebrek aan vitaliteit, stagnatie, negativisme, angst, pessimisme, eenzaamheid.

Effect op Dosha's: Indien uit balans, kan het verergeren.

Yoga & Ayurveda Health vzw

logo YAHVereniging zonder winstoogmerk

Opleidingen - Consulten - Massages