inloggen     

Vitamines

Een vitamine is een micronutriënt dat in organismen, zoals de mens, wordt gebruikt in co-enzymen. De mens heeft er maar heel weinig van nodig. Organismen kunnen geen vitaminen maken. Sommige vitaminen kunnen door het lichaam zelf worden geproduceerd, voorbeelden daarvan zijn vitamine B3 (uit tryptofaan) en vitamine D (in de huid door blootstelling aan UV-B-straling). Bij de naamgeving van vitaminen is aanvankelijk uitgegaan van een eenvoudige 1-letterige naamgeving, zoals vitamine A. Naderhand zijn de vitaminen ingedeeld naar functionele werking. Vitaminen die nodig zijn voor de werking van enzymen vallen onder de klasse van co-enzymen. Op een gegeven moment is men opgehouden met het toekennen van de benaming "vitamine" aan nieuw ontdekte essentiële nutriënten. Foliumzuur en biotine worden, hoewel ze ook nog in (meestal) oude teksten een vitamine B-benaming hebben, vrijwel altijd met hun stofnaam aangeduid.

Dat is ook hoe tegenwoordig met essentiële nutriënten wordt omgegaan. Heel soms wordt nog de term vitamine F gebruikt om essentiële vetzuren mee aan te duiden, maar dat is niet gebruikelijk. De Nederlandse Gezondheidsraad doet aanbevelingen hoeveel vitaminen iemand dagelijks nodig heeft. Voor elke vitamine bestaat er een Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (ADH).

Vetoplosbare vitaminen kunnen in het lichaam opgeslagen worden en daarmee problemen veroorzaken, wanneer er te veel van zijn. Wateroplosbare vitaminen kennen dit risico veel minder, daar is het probleem hoger als ze in een te hoge concentratie in één keer worden ingenomen Micronutriënten zijn sporenelementen, vitaminen en mineralen. Macronutriënten zijn Eiwitten, Vetten en Koolhydraten.

Vanuit de Ayurvedische visie vallen ze allemaal onder de 5 Mahabhuta's of wel de 5 elementen van waaruit deze nutriënten zijn opgebouwd.

Vetoplosbare vitamine:
Wateroplosbare vitamine:

 

Yoga & Ayurveda Health vzw

logo YAHVereniging zonder winstoogmerk

Opleidingen - Consulten - Massages