inloggen     

Vitamine D

Vitamine D is een groep van in vet oplosbare prohormonen, waarvan de twee belangrijkste vormen vitamine D2 (ergocalciferol, de plantaardige vorm) en vitamine D3 (cholecalciferol, de dierlijke vorm) zijn. De term vitamine D verwijst ook naar metabolieten en andere analogen van deze substanties. Vitamine D3 kan in het menselijk lichaam worden geproduceerd onder invloed van ultraviolet licht zoals dat van de zon, wat in de klassieke interpretatie van het begrip "vitamine" geïnterpreteerd zou kunnen worden als was vitamine D eigenlijk geen echte vitamine. In de meeste gevallen is de endogene synthese echter ontoereikend en blijft de mens afhankelijk van de aanvoer uit externe bronnen, vandaar dat het in het algemeen toch als vitamine beschouwd wordt.

Tegenwoordig wordt vitamine D3 vaak beschouwd als prohormoon, omdat het pas na omzetting (hydroxylatie) in lever en nieren in de actieve vorm (calcitriol) wordt omgezet. Hoewel calcitriol structureel verwant is aan de steroïdhormonen, wordt het geclassificeerd als een secosteroïde omdat een van de koolstofringen open is.

Vitamine D speelt een belangrijke rol in diverse orgaansystemen.[1]

  • Vitamine D reguleert de niveaus van calcium en fosfaat in het bloed door de absorptie ervan uit het voedsel in de darmen te bevorderen, evenals de heropname ervan in nieren.
  • Het vermindert de mobilisatie van calcium uit het bot (door verlaging parathormoon).
  • Het remt de vrijgifte van parathormoon uit de bijschildklier.
  • Vitamine D beïnvloedt het immuunsysteem door immunosuppressie, fagocytose, en antitumoractiviteit.

Vitamine D-deficiëntie kan het gevolg zijn van onvoldoende inname samen met te weinig blootstelling aan zonlicht, aandoeningen die de absorptie ervan remmen, aandoeningen die de omzetting van vitamine D in actieve metabolieten remmen, zoals aandoeningen van lever of nieren, of (zelden) door een aantal erfelijke aandoeningen. Deficiëntie leidt tot verminderde botmineralisatie, en uiteindelijk tot aandoeningen die het bot verweken, rachitis bij kinderen en osteomalacie bij volwassenen, en draagt mogelijk bij aan osteoporose. Momenteel komt er ook meer en meer aandacht voor andere functies van vitamine D en de rol ervan bij (preventie van) hart- en vaatziekten, autoimmuunziekten en kanker. Onderzoek heeft uitgewezen dat vitamine D-deficiëntie een verband heeft met darmkanker; ander onderzoek brengt vitamine D ook in verband met andere vormen van kanker, maar daarover bestaat nog geen consensus in de wetenschap.

Vitamine D2, Ergocalciferol

Vitamine D2 zorgt voor een verbeterde afzetting van calcium, vooral in de botten en het gebit.
Vitamine D2 komt voornamelijk voor in dierlijke vetten, bijv. vette vis. (levertraan). Veel gerookte vissoorten zijn van nature vette vissen, zoals paling, forel, zalm en makreel. Maar ook sommige soorten paddenstoelen. Vaak ook in margarine, maar omdat margarines (en halvarine) veel transvetten bevatten en transvetten uitermate giftig zijn, zullen wij deze chemische broodsmeersels niet adviseren.

Vitamine D3, Cholecalciferol

Vitamine D3 zorgt voor een verbeterde afzetting van calcium, vooral in de botten en het gebit.
Vitamine D3 wordt onder invloed van zonlicht (UV-licht) in de huid aangemaakt, mits de bouwstenen hiervoor aanwezig zijn.

Functies
  • Calciumstofwisseling
  • Immuunsysteem
  • Hart en bloedvaten
  • Voorkomen van bepaalde vormen van kanker
  • Stemmingen / depressie[13] / neonataal schizofrenierisico
Symptomen van een tekort aan Vitamine D:

Spierkramp, stuipen, reuma, uitputting, hypothyroïdie, rachitis (misvorming lange botten, x- of o-benen), Osteomalacie, myopathie, osteoporose. Hoge bloeddruk (Hypertensie), TBC, kanker, periodontitis, MS, chronische pijn, depressie, schizofrenie, winterdepressie, vaatziekten, auto-immuunziekten, Diabetes Typ1.

Symptomen van een teveel aan Vitamine D:

Verstijving (door verkalking) van zacht weefsel, dorst, nausea, zwakte, verlies van eetlust. Osteoporose, hartinfarct, artherosclerose.

Yoga & Ayurveda Health vzw

logo YAHVereniging zonder winstoogmerk

Opleidingen - Consulten - Massages