Dhatu's - de 7 lichaamsweefsels

Dhatus - 7 lichaamsweefsels, zoals uitgelegd in Ayurveda

De dhatu's zijn de belangrijkste lichaamsweefsels. Zij zorgen voor de algehele structuur van het lichaam en voor het functioneren van de verschillende organen en stelsels. De dhatu's, die cruciaal zijn voor de ontwikkeling en voeding van het lichaam, elke dhatu is verantwoordelijk voor de productie van zijn 'hoofdproduct", "bijproduct" en "afvalproduct".

Deze zeven lichaamsweefsels worden "Dhatu" genoemd in Ayurveda. Zij zijn:
Rasa Dhatu - De Rasa wordt kort na de spijsvertering geproduceerd. Het is het essentiële deel van het voedsel dat door het hele lichaam circuleert en alle lichaamsweefsels voedt. Het wordt schromelijk vergeleken met het plasma van het bloed. De basisfunctie is Preenana –"voeden van" alle lichaamsweefsels.
Het wordt gecontroleerd door Kapha Dosha. Gewoonlijk zal een Kapha Dosha verhoging worden veroorzaakt door een toename van Rasa Dhatu.en zal een daling van Kapha Dosha leiden tot een daling van Rasa dhatu.
Rakta Dhatu – Deze wordt direct vergeleken met de componenten in het bloed. Het wordt gevormd door het ontvangen van de voeding van Rasa Dhatu. De belangrijkste functie is Jeevana – "verlevendigen". Rakta Dhatu is direct gerelateerd aan Pitta dosha. Een Pitta Dosha verhoging zal tot een verhoging van Rakta tot gevolg hebben en omgekeerd.
Mamsa Dhatu - Deze wordt vaak vertaald als het spierweefsel. Het krijgt zijn voeding uit Rakta Dhatu. De belangrijkste functie is Lepana - Het geeft vorm aan de lichaamsdelen en zit vast aan de botten, het zorgt voor de motorische activiteiten. Het wordt gecontroleerd door Kapha Dosha. Gewoonlijk zal een Kapha Dosha verhoging cq. afname leiden tot resp. een toename en afname afname van Mamsa Dhatu.
Meda Dhatu - Dit wordt vergeleken met het vetweefsel. Het wordt gevoed door Mamsa Dhatu. De belangrijkste functie is Snehana – "smering". De toename en afname wordt beïnvloed door Kapha Dosha. Vandaar dat een Kapha dosha dominante persoon meestal rijk bedeeld is met vetweefsel.
Asthi Dhatu - Dit wordt gezien als bij ons het botweefsel. Het wordt gevoed door Meda Dhatu. De belangrijkste functie is Dharana – "om het lichaam staande te houden". Het wordt beïnvloed door Vata Dosha. Maar een Vata Dosha verhoging leidt tot Asthi Dhatu afname en Vata Dosha daling leidt tot Asthi Dhatu stijging. Dit is de reden waarom, op oudere leeftijd, wanneer Vata wordt verhoogd, botweefsel degeneratie optreedt.
Majja Dhatu - Hier wordt als primair weefsel het beenmerg, ruggenmerg en alle weefsels die botholtes vullen bedoeld. Zo wordt oogweefsel ook beschouwd als Majja. Maar ook het hersenweefsel en zenuwweefsel worden gevormd door Majja Dhatu. De belangrijkste functie is Poorana – "in het bot de holtes vullen". De toename en afname wordt gecontroleerd door Kapha Dosha.
Shukra Dhatu - Het wordt vergeleken met mannelijke en vrouwelijke reproductieve systeem en de afscheidingen. De belangrijkste functie is Garbhotpadana - voortplanting. Het wordt gecontroleerd door Kapha Dosha. Het krijgt voeding van Majja Dhatu.

 
Dhatu

Primair

Weefsel

Gevoed

door

Secondair Afval (Mala) Dosha
Rasa Dhatu Plasma

verteerd 

voedsel

opperhuis

(moedermelk)

slijm Kapha
Rakta Dhatu Bloed Rasa Dhatu  huid, bloedvaten  gal Pitta
Mamsa Dhatu Spierweefsel Rakta Dhatu  onderhuid  oorsmeer, sinusslijm Kapha
Meda Dhatu Vetweefsel Mamsa Dhatu  ligamenten & pezen  transpiratie Kapha
Asthi Dhatu Botweefsel Meda Dhatu  tanden  nagels & lichaamshaar Vata
Majja Dhatu

merg en 

zenuwweefsel

 Asthi Dhatu  tranen  traansmeer Kapha
Shukra Dhatu

voortplantings-

weefsel

Majja Dhatu  ojas  smegma, schaamhaar Kapha

Elke dhatu is afhankelijk van het voorgaande. Als de grondstoffen van de spijsvertering kwantitatief of kwalitatief ontoereikend zijn of als er in welk dhatu dan ook een probleem is, zal het volgende weefsel (dhatu) niet de voeding krijgen die het nodig heeft en zullen de bijbehorende weefsels en orgaanstelsels er onder te lijden hebben. Voor een goede gezondheid moeten dus alle zeven dhatu's zich goed ontwikkelen en goed blijven functioneren.

Yoga & Ayurveda Health vzw

logo YAHVereniging zonder winstoogmerk

Opleidingen - Consulten - Massages