Ama - afvalstoffen en gifstoffen in het lichaam

Het begrip Ama betekent "niet rijp", "onverteerd" en verwijst naar het resultaat van een onvolledige transformatie door een gebrek aan agni of een te veel aan "voeding". Onverteerde toxische substanties in het organisme - met name het maag-darm-kanaal, maar ook mentaal.

Deze toxische substanties kunnen ontstaan als gevolg van:

  • Onverteerde voedselresten; een goed werkende agni kan dit voorkomen
  • Onverteerde voedselresten; een goed gedoseerde voedingsopname (niet te veel of te weinig) kan dit voorkomen
  • Niet correct of volledig uitgescheiden afvalstoffen (Mala's); regelmatig en volledig uitscheiden van feces, urine en transpiratievocht is daarom essentieel.
  • Chronische verergering of verstoring van één van de Dosha's; dit veroorzaakt Dosha-geïndiceerde Ama, waarvan de symptomen overeenkomen met die van de verstoorde Dosha; tijdige Dosha-correctie is van belang.
  • Niet of niet volledig geuite, onderdrukte emoties; de Agni van bewustzijn wordt negatief beïnvloed, emoties worden niet "verteerd" en Prana stagneert; het gevolg is dat de celkernen hun "onzuivere" afval niet meer kwijt kunnen en verstopt raken; onverwerkte emoties kristalliseren, met name in het bindweefsel

Over het algemeen bezit Ama gelijke eigenschappen als die van Kapha. Hij is zwaar, dicht, koud en slijmerig en bestaat voornamelijk uit slijmneerslag. Ama kan zich echter met alle drie de dosha's verbinden. 

Dosha's die met Ama een verbindingzijn aangegaan worden Sama (sa = met, ama = ama, dus "met ama") genoemd. De Dosha die een verbinding worden daarna genoemd, dus bijv. Sama Vata, Sama Pitta en Sama Kapha.

Een gasophoping in de zeter van Vata (dikke darm) die zich naar de dunnen darm verplaatst, kan het transformerende proces daar verstoren (vermindering van het spijsverteringsvuur), waardoor Ama ontstaat. Kapha in de maag, kan zich ophopen, als slijm de dunnen darm in gaan en daar Agni verstoren en zo Ama doen ontstaan. 

Ama en Agni hebben tegenovergestelde eigenschappen, daarom is de beste eerste remedie van Ama het verhogen van Agni.

Vermengd met Ama wordt Vata, die normaal licht en droog is, zwaar en dampig. Pitta, die heet en dampig is, wordt kouder en vochtiger. Kapha wordt zwaarder en terwijl hij in normale toestand toch al traag is, kan hij door Ama onbeweeglijk vast komen te zitten. Met zijn drabbigheid, kleverigheid en dichtheid verandert Ama de eigenschappen van de Dosha's.

Ama is meestal de oorzaak van de meeste vormen van verkoudheid, koorts en griep, net zo als chronische ziekten van een zwak immuno-apparaat, uiteenlopend van allergieën en hooikoorts tot astma, artritis en kanker.

Altijd wanneer er bewijs van Ama is, dient de behandeling eerst de uitscheiding ervan na te streven. Het is onlogisch een met Ama verstoorde Dosha met toniserende en verjongende therapieën te behandelen, wanneer er nog Ama in het systeem zit. 

Ama wordt met de smaken bitter, wrang en scherp verminderd. Met de smaken zoet, zout en zuur vermeerd. Tevens kunnen zuiverende maatregelen, zoals deze toegepast worden in een (home)pancha-karma direct verlichting geven. 

Yoga & Ayurveda Health vzw

logo YAHVereniging zonder winstoogmerk

Opleidingen - Consulten - Massages