inloggen     

Saturnus

saturnusVolgens Parashara heeft Saturnus te maken met "Verdriet". Hoewel dit nogal een harde beschrijving is, moet het worden begrepen na meer verdieping. Saturnus heeft een zeer belangrijke en soms diep spirituele invloed in de horoscoop. Saturnus symboliseert alles wat te maken heeft met diepte, diepzinnigheid, grondige, langdurige en serieuze zaken van het leven. Het wordt geassocieerd met alle aspecten van leven dat ons leert meer doordacht en praktisch, evenals diep en diepzinnig te zijn. De toestand van Saturnus in de geboortehoroscoop zal aangeven of deze waarden goed worden gezet door het toevoegen van diepte en een gevoel van betekenis aan het leven, of dat men weigert het serieus te nemen en ervaart daarom het verdriet om zo te worden gedwongen om te voldoen aan Saturnus eisen.

Saturnus kan invloed hebben op het werk, schulden, verdriet, ziektes en diverse onaangename plichten van het leven die iemand er toe dwingen om snel te evolueren. Saturnus is de planeet van de ouderdom en heeft veel te maken met het proces van volwassenheid - ouder worden en hopelijk wijzer. Een persoon die onder Saturnus invloed staat, kan zeer succesvol zijn, onder de voorwaarde dat hij of zij de verantwoordelijkheden van professionele leven serieus heeft genomen en hard werkt. Een negatieve relatie met Saturnus kan ook aangeven dat de carrière zal falen of een neiging om vast te blijven hangen in ondergeschikte beroepen. Ook kan Saturnus Heerschappij over "de bejaardheid" zich manifesteren als een persoon die een groot deel van de diepe realistische wijsheid van het leven heeft aangeleerd of iemand die verbitterd, pessimistisch en "oude zeikerts" worden.

Saturnus dwingt iemand tot het uitvoeren van vele taken die men liever wil vermijden - het vraagt om een harde aanpak door de school van het leven en soms best wel letterlijk door anderen te dienen. Wanneer de moeilijke taken van Saturnus kunnen worden aanvaard met een wijze en filosofische insteek, komen de voordelen van Saturnus worden benut. Zij kunnen ofwel komen in de vorm van rijkdom of wijsheid, waarschijnlijk na enige vertraging, maar zijn meer solide en duurzaam dan de verworven voordelen van Venus of Jupiter. Omdat Saturnus zowel een persoon naar de hoogten kan brengen, als ook laten vallen in de diepte, eist het vaak een gevoel van onthechting van alle wereldse inspanningen - omhoog of omlaag, het maakt echt geen verschil in de macrovisie van de kosmos.
Hoewel Saturnus de "groter malefic" heet en kan iemand soms heel hard kan behandelen, is het ook een diep spirituele planeet. Er zijn zeer weinig heiligen en wijzen wiens horoscopen geen zeer sterke en krachtige Saturnus bevatten.
Saturnus eisen moeten serieus genomen worden en zijn positie in de geboortehoroscoop duidt op het gebied van het leven waarin men gedisciplineerd moet zijn en daarmee samenhangend geeft het aan hoe gemakkelijk of moeilijk het zal zijn om dit te bereiken.

In de Vedische Numerologie staat Saturnus voor het getal 8, de Dienaar.

Saturnus is de grootste spirituele leraar. Hij dwingt ons hard te werken en diep in ons innerlijke zelf te duiken om antwoorden te vinden die we nodig hebben om vooruit te komen. Een evenwichtige Saturnus maakt dat men de levenslessen begrijpt, zodat we gediciplineerd worden en opriecht. Een zwakke Saturnus toont een zwak beoordelingsvermogen en handelt zonder voldoende na te denken. Een sterke Saturnus toont te veel discipline en dreigt vast te raken in introspectie en pessimisme en een gebrekkige deelname aan samenzijn en aan de vreugdes van het dagelijkse leven. Karmische les: "vergevingsgezindheid".

Persoonlijkheidsgetal 8,; de Dienaar. Sterke constitutie, zwaar, langzaam, aktief, serieus, doelgericht, kan goed characters beoordelen, intens, eenzaam, betrouwbaar en stevig. Is niet snel bang of in panier, leggen,verantwoording af aan hun eigen wetten, onafhankelijk, radicale revolutionair. Gaat verstandig en bekwaam om met fortuin en roem. Een business man, gefocused op het materiële. Werken het liefst alleen, bereiken veel.  

  • Saturnus sterk: gefrustreerd door beperkingen en belemmeringen, koppig, intimiderend, genadeloos
  • Saturnius slecht: grote ups en downs op financiëel vlak, problemen met authoriteit, waaghals.
Lotgetal 8; Worstelen met tegenslagen, vertraging, uitstel, falen en vernedering. Kan uitzonderlijk veel verdragen, volhardend, ambitieus, gedreven naar succes, verlangen bekendheid, materieel geöriënteerd. Willen iets groots bewerkstelligen in hun leven. Leven geïsoleerd van zichzelf en van anderen. 
Saturnus slecht geaspecteerd: trekken problemen en processen aan, neigen tot verslaving, drugsmisbruik, depressie en extreme staten van bewustzijn. Vroet oud, suïcidaal, voelen zich gemakkelijk ongewenst en onbemind, verwarloosd en verworpen. En twistziek en manupulatief. 
Moeten leren hun aanzienlijke kracht te eteugelen en aan te wenden voor het welzijn van allen om tevreden te kunnen zijn. 

Naamgetal 8; Brengt vaak moeilijkheden met zich mee, harde werker, revoteert 9tegen de maatschappij)

Meer weten? Yoga and Ayurveda Health geeft ook workshops Vedische Numerologie.

Yoga & Ayurveda Health vzw

logo YAHVereniging zonder winstoogmerk

Opleidingen - Consulten - Massages