inloggen     

De twaalf Dierenriemtekens

In de westerse astrologie heeft elk teken van de dierenriem van zichzelf al een psychologische en symbolische betekenis, één die is over het algemeen verbonden met zijn positie bepaald door de seizoenen van het jaar, want de Westerse astrologie, zoals we al hebben gezien, is "seizoengebonden" ipv "constellatiegebonden". In Jyotish, moeten we wennen aan het denken dat elk teken binnen een huis geregeerd wordt door een bepaalde planeet. Dit concept is zo fundamenteel dat een planeet vaak wordt gezien als een "bewoner" van dat huis, alsof het gewoon een huis huurt van een verhuurder. Dus je kunt je dus niet alleen afvragen, hoe zal Mercurius zich gedragen in Boogschutter, maar veel meer "hoe zal Mercurius zich voelen in een huis wat van Jupiter(heer van boogschutter) is"?

De Drie Modi
Elk teken heeft bepaalde eigenschappen die er toe dienen om het een bijzondere smaak of individuele betekenis te geven.
De belangrijkste van deze eigenschappen zijn de drie modi. In de moderne westerse astrologie, worden deze modi in het algemeen "Kardinaal, Vast en Veranderlijk" genoemd. Jyotish gebruikt de termen: Beweegbaar, Vast en Duaal.
- De Bewegelijke tekens zijn Ram , Kreeft, Weegschaal en Steenbok .
- De Vaste tekens zijn Stier, Leeuw , Schorpioen en Waterman .
- De Duale tekens zijn Tweelingen, Maagd , Boogschutter en Vissen.
Elk type teken gebruikt zijn functies of energieën op een bijzondere manier. Bewegelijke tekens zijn meestal zeer actief, en ze zijn heel direct, terwijl Vaste tekenen de neiging hebben om langzaam te bewegen, veranderingen te weerstaan en oude vertrouwde patronen te volgen. Duale tekens verplaatsen zich in talloze verschillende richtingen, zijn verkennend, denken na, onderzoeken en gaan dan verder.

Degenen die bekend zijn met andere aspecten van de Vedische leer kan een zekere analogie met volgende drie herkennen, de guna's of universele kwaliteiten:
- Rajas of "Activiteit" komt overeen met de beweegbare modus
- Tamas of "Inertie" komt overeen met de Vaste modus
- Sattva of "Spiritualiteit" komt overeen met de Duale modus

Studenten die geïnteresseerd zijn in Ayurveda of traditionele Vedische geneeskunde, kunnen dit ook vertalen naar de drie fysieke types:
- Kardinaal = Rajas = Pitta
- Vast = Tamas = Kapha
- Veranderlijk = Sattva = Vata

Degenen die zich willen verdiepen in de studie van Jyotish en Vedische kennis, die raad ik aan om dit te doen met meditatie en studie, want zij belichamen een aantal van de grote waarheden van de Vedische filosofie.

De Vijf Elementen
Volgens de Hindoe filosofie bestaan alle verschijnselen uit vijf "elementen", bekend onder de Sanskrietnaam de pancha mahabhutas. Deze zijn: Vuur, Water , Lucht, Aarde en Akasha (betekent ruimte, ether of geest). U mag deze niet verwarren met hun fysieke tegenhangers, hoewel ze aan hen zijn gerelateerd door middel van analogie.

Beschouwd als psycho-spirituele kwaliteiten, de betekenissen van de vijf elementen zijn als volgt :
- Vuur: Activiteit, creativiteit
- Water: Emotie, gevoelens
- Lucht: Denken, intellect
- Earth: Sensatie, lichamelijkheid, uitvoerbaarheid
- Akasha: Ruimte, geest, leegte
Het Element "Akasha" is niet van belang voor de indeling van de tekens, want het is de oorsprong van waaruit alle andere elementen zijn ontstaan. Blijven er nog 4 elementen over en elk teken van de dierenriem correspondeert met een bepaald element:
- Vuur tekens zijn Ram, Leeuw en Boogschutter
- Aarde tekens zijn Stier, Maagd en Steenbok
- Lucht tekens zijn Tweelingen, Weegschaal en Waterman
- Water tekens zijn Kreeft, Schorpioen en Vissen

Daarnaast heeft elk element een Bewegelijke, een Vaste en een Duaal Modus. Ram is Bewegelijk Vuur, Stier is Vast Aarde, enzovoort. Neem de tijd voor een reis rond de dierenriem, vaststellend elke combinatie van elementen en modus aanwezig zijn.
De betekenis van een teken van de dierenriem kan worden gedefinieerd door integratie van de betekenissen van de heerser , de wijze van exploitatie en het element waaraan het overeenkomt.

We hebben een lijst met twee afzonderlijke classificaties voor huizen en tekenen. Voor een huis hebben we de Dharma - Artha - Kama –Moksha-patroon (3 keer) en voor de dierentekens hebben wij het Vuur-Aarde-Lucht-Water-patroon (ook 3 keer).
Wanneer we de 12 huizen naast de 12 tekens leggen, zult u volgende overeenkomsten merken:
-Vuur tekens (Ram als het eerste teken, Leeuw als vijfde tekenen en Boogschutter als de negende) komen overeen met de dharma huizen (eerste , vijfde en negende ) .
- Aarde tekens komen overeen met de Artha huizen.
- Lucht tekens komen overeen met de kama huizen.
- Water tekens komen overeen met de moksha huizen.

We kunnen zeggen dat dezelfde 4 kwaliteiten op een iets andere manier worden uitgedrukt bij de dierentekens dan bij de huizen.
Dat moet ook wel, want de tekens zijn net als omgevingen die fysische eigenschappen hebben, terwijl de huizen meer op de gebieden van het leven betrekking hebben, met voornamelijk activiteiten en intenties. Laat ons eens proberen de gemeenschappelijke factor die leidt geeft tot elk van de 4 elementen.

De eigenschap initiatief of actie is vereist om iets nieuws te beginnen. Dit vind je terug in het eerste teken, de Ram met Vuur. Vuur is actief , agressief en in staat zich zelf te verspreiden.
Het eerste huis is een dharma huis, wat staat voor prestatie, het doel en het pad.

Om iets wat je begonnen bent ook een vaste plek te geven en dit zo te onderhouden, heb je de eigenschap "onderhouden" nodig. Dit vind je terug in het tweede teken, de Stier, net als de aarde symbool staat voor het beleven van de sensatie en de materiële wereld. Voor het tweede huis geldt, dat dit Artha huis is, wat verwerving betekent van rijkdom en wereldse bezittingen.

Het evolutionaire deel welke volgt op dat van het fysieke zich vestigen is een meer subtiele en mentale activiteit. Dit wordt uitgedrukt in het derde teken, Tweelingen, net als Lucht, het symbool van de intellectuele faculteit. Het derde huis is een kama huis, en staat voor verlangen en genot, voor beide geworteld in de geest.

De laatste fase dat de cyclus van de schepping is de ontbinding. Dit wordt uitgedrukt in het vierde teken, Kreeft, zoals water, de universele Zuiveraar en oplosmiddel. Water staat ook voor gevoelens en emoties, het middel waardoor het zenuwstelsel zich kan ontdoen van ongewenste indrukken. Het Vierde Huis is een moksha huis, en dit betekent spirituele bevrijding.

Geslacht
De oneven tekens (Ram, Tweelingen, etc.) worden geclassificeerd als mannelijke tekens en even tekens (Stier, Kreeft, enz.) als vrouwelijke. Mannelijke tekens hebben de neiging om meer brutaal, naar buiten gekeerd en egocentrisch te zijn. Vrouwelijke tekens hebben de neiging om meer passief, verzorgend en gevoelig te zijn. Merk op dat alle Aarde en Water tekens vrouwelijk zijn en alle Vuur en Lucht tekens mannelijk zijn. Deze opmerking zal je de mogelijkheid geven om de betekenis van de man/vrouw-eigenschappen uit te breiden op alles wat je hebt geleerd over de 4 elementen.

Heerschappijen
Elk van de 12 tekens wordt geregeerd door een bepaalde planeet. Er is een zeer bepaald patroon van heerschappijen te herkennen, dat moet worden begrepen om het gemakkelijk te kunnen onthouden.

De dierenriem is verdeeld in 3 delen, elk van hen met een cyclus van Vuur - Aarde - Lucht - Water. De Zon en de Maan, zijnde de meest prominente en krachtige grahas, regeren aan elkaar grenzende tekens in het middelste gedeelte van de dierenriem (een koninklijk paleis zal het beste worden geplaatst in het midden van het land). Aangezien de Zon heet is, regeert hij natuurlijk de vurigste teken van die partij, het vijfde teken, de Leeuw. Omdat de maan cool is en aangesloten is op water, zal deze uiteraard het waterige teken naast het vijfde teken regeren, dus de Kreeft.

Van de overige planeten is Mercurius het dichtst bij de Zon en krijgt heerschappij over de tekens aan weerszijde van de Leeuw: Tweelingen en Maagd. Venus is de volgende dichtst bijzijnde planeet en wordt toegewezen aan Stier en Weegschaal.
Daarna komt Mars en krijgt dus Schorpioen en Ram. Jupiter is de volgende en wordt de baas van Boogschutter en Vissen. Tot slot komt Saturnus, de meest afgelegen graha van de Zon. Zij krijgt de 2 resterende tekens, Steenbok en Waterman.

Hieruit volgt een zeer belangrijk concept in de Vedische astrologie: De tekens van de dierenriem worden voornamelijk gezien vanuit de eigenschappen van hun planetaire heersers.

Tabel Dierenteken + Heer

 
Teken Heer
Ram Mars
Stier Venus
Tweeling Mercurius
Kreeft Maan
Leeuw Zon
Maagd Mercurius
Weegschaal Venus
Schorpioen Mars
Boogschutter Jupiter
Steenbok Saturnus
Waterman Saturnus
Vissen Jupiter

Sommige astrologen geloven dat Rahu en Ketu een co-regering hebben over resp. de tekens Waterman en Schorpioen.

Integratie van de eigenschappen van het teken
Nu heb je 3 essentiële factoren gezien die de eigenschap van een teken bepalen: de heerser, de beweegbaarheid en de 4 elementen. De eigenschappen van het teken wordt gevonden door deze drie factoren met elkaar te integreren. (omdat het geslacht al duidelijk wordt door het element, zullen we dit hier niet apart vermelden).

Wil je meer weten? Vraag je Vedische Horoskoop op tijdens een constitutieconsult.

Yoga & Ayurveda Health vzw

logo YAHVereniging zonder winstoogmerk

Opleidingen - Consulten - Massages