inloggen     

De Maan

maanDe maan reflecteert het licht van de zon en verlicht de aarde met een veel zwakkere, meer veranderlijke, maar zeer zachte lichtbron. Zo wordt de Zon gezien als de levenskracht van de ziel en de geest en is hier een weerspiegeling van. De Maan vertegenwoordigd de geest en de geest weerspiegelt de intenties van de ziel in mindere mate en creëert de voorwaarden voor de ervaring van het ware zelf .

Het Sanskriet voor de geest is manas en moet duidelijk begrepen worden. In de Vedische taal bestaat de geest niet alleen uit gedachten en emoties, maar ook een complexe psychologische basis dat de input vertaalt vanuit de zintuigen naar lichamelijke reacties. Wanneer we dit in dit licht bekijken, is de geest
veel meer dan alleen het intellect alleen. In de Vedische Astrologie wordt het intellect vertegenwoordigd door Mercurius. "Mind", zoals aangegeven door de Maan, kan nauwkeuriger worden omschreven als "de gemoedstoestand".

De Maan is de belangrijkste planeet in Jyotish omdat de "Mind", de "gemoedstoestand" verantwoordelijk is voor alle emotionele reacties op het leven en dus de persoonlijke waarneming bepaald van het leven. De kwaliteit van het leven, ervaren als individu, hangt dus grotendeels af van de toestand van de maan in iemands horoscoop. Net als de maan zelf, die wassend en afnemend is, zullen menselijke mentale en emotionele patronen fluctueren en ontstaan er dieptepunten en hoogtepunten .
De Maan regelt het wisselen van iemands stemmingen. Omstandigheden die de maan beïnvloeden, die je in de horoscoop ziet, hebben invloed op het denken en voelen, op mentale vaardigheden en houding en ook op het reageren op de wereld in het algemeen .

Andere aspecten van het leven die worden beheerst door de Maan zijn vrouwen in het algemeen , de moeder in het bijzonder, iemands huis, (drink)water en zijn omgeving. Vrouwen zijn altijd al verbonden met de emotionele kant van het leven. De invloed van de moeder is van het grootste belang voor het creëren van de leefomgeving/beleving van iemands emotionele aard, de manier van denken, het gevoel van gekoesterd en omarmd worden door de wereld, enzovoort. Een stabiele en gelukkige thuis is ook een voorwaarde voor vrede en rust. Evenzo kan water de dezelfde gevoelens oproepen, zoals wordt overmand door een gevoel van rust en eenheid tijdens de vergadering aan de oevers van de oceaan. De Maan heeft ook een grote impact op associaties met andere mensen, of men zich op zijn gemak voelt en gelukkig is in het bijzijn van of ongemakkelijk en vervreemd. Een sterke Maan wordt vaak gevonden in de horoscopen van mensen die een talent hebben voor public relations.

Op zijn best gepositioneerd, geeft de maan kalmte, rust en een gelukkige plek en creëert een stabiele, tevreden en vredige toestand van geest. Een gunstige Maan creëert een gevoel van emotionele veiligheid, waardoor men het gevoel heeft gevoed en geliefd te worden. Het zorgt voor een goede liefdevolle relatie met de moeder en een gelukkig en comfortabele woonomgeving .

Een slecht geaspecteerde of slecht geplaatste Maan kan een gevoel van afzijdigheid van de wereld en een onstabiele, sombere of angst gedreven gemoedstoestand veroorzaken. Personen met een negatieve Maan kunnen het moeilijk vinden met anderen, het gevoel dat ze niet genoeg liefde hebben gekregen en uiteindelijk niet in staat zijn anderen liefde en koesteringen te kunnen geven. Ze hebben misschien het gevoel dat de wereld ze niet laat voelen "thuis" te zijn, wanneer ze uit een gezin komen waar de moeder fysiek of emotioneel teruggetrokken was of helemaal afwezig of dat het haar ontbrak aan zorgzaam en verzorgend vermogen.
Wanneer wij het vanuit deze hoek bekijken is het geen wonder dat de Maan van dergelijke primair belang is in een horoscoop. Hoe helderder de Maan, hoe helderder is zijn reactie op het leven. Een volle maan is veel gunstiger dan de nieuwe maan of een maan in zijn laatste dagen hier voor. Als de Maan in de donkerste moment is van zijn cyclus, kan zij haar heilzame invloed verliezen, omdat de helderheidfactor bijdraagt aan de relatieve rust en stilte van iemands gemoedstoestand. Stel je de weerspiegeling van een grote volle maan op een rustig bergmeer voor en hoe rustig dat aanvoelt. Stel je dan voor hoe donker en griezelig het meer wordt als de Maan onzichtbaar is. Dat is hoe de energie van de maan verandert tijdens de wassende en afnemende cycli.

Vanuit de Vedische numerologie staat de maan voor het getal 2, de koningin.

De maan beheerst alle zintuigelijke input en hoe onze emoties en gedachten reageren en omgaan met de wereld die we waarnemen. Wanneer de maan in evenwicht is, zijn wij helder en kunnen we met de wereld omgaan op een creatieve manier. Wanneer de maan zwak is, missen we de helderheid en worden we onzeker, verward en emotioneel verontrust. Wanneer de maan sterk is, kunnen we té gehecht raken aan zintuigelijke bevrediging en kkunnen we het contact met de behoeftes van anderen verliezen. Karmische les: "stabiliteit".

Persoonlijkheidsgetal 2, De Koningin. Gevoelig en emotioneel, fragiel, reflecterend, poëtisch, artistiek en romantisch, Bezitten natuurlijke geneeskracht. Gevoelige natuur en kouwelijk, houden van privacy en toch op zoek naar ondersteuning. Hebben tijd nodig voor zichzelf, voor rust. Gepassionneerd, attent, diplomatisch, streven naar harmonie, brengen vrede, oprecht, een geduchte tegenstander indien uitgedaagd.

  • Zwakke maan; verlegen, onzeker, onderdrukte gevoelens, besluiteloos, humeurig vlgns de getijden van de maan, veranderlijk, afhankelijk.
  • Maan sterk; Leren niet van hun fouten, herhalen ze steeds opnieuw. Houden van de zoete smaak.

Lotgetal 1; Charmant, warm, coöperatief, vertrouwenspersoon, mystiek, tactvol, zeer gevoelig en vermijdt conflicten. Behoeftig aan zekerheid en emotionele ondersteuning, afhankelijk, op zoek naar stabiliteit en rust in relaties. Heeft behoeft aan eenzaamheid om evenwicht terug te vinden, alsook aan rustig gezelschap. Spiritueel, waarheidsleivend, goede (betrokken) raadgevers. Kunnen zich moeilijk onmiddelijk engageren. Niet atletisch, maar wel alert en snel.

Naamgetal 2; Brengt vriendelijkheid en kalmte, vrede. Helpt helende eigenschappen te ontwikkelen en de kosmische waarheid weerspiegelen voor allen. Goed voor vrouwen.

Meer weten? Yoga and Ayurveda Health geeft ook workshops Vedische Numerologie

Yoga & Ayurveda Health vzw

logo YAHVereniging zonder winstoogmerk

Opleidingen - Consulten - Massages