inloggen     

Combineren planeten, huizen en tekens

De echte kunst van Jyotish ligt in het combineren van allemaal verschillende factoren om tot zinvolle conclusies te komen. Tot nu toe hebben we een kijkje genomen op de planeten, de huizen, de dierenriemtekens en hun betekenis. Laten we nu beginnen met het combineren van al deze factoren in één interpretatie.

Ondertussen zul je waarschijnlijk al gemerkt hebben dat sommige van de vele factoren met elkaar in tegenspraak lijken te staan. Bijvoorbeeld, laten we veronderstellen dat je Jupiter in het achtste huis in Kreeft hebt staan.
We weten dat Jupiter een zeer positieve planeet is en dat het invloed heeft op rijkdom, kinderen, spiritualiteit en algemeen geluk. We weten ook dat van Jupiter verondersteld wordt op zijn best te zijn, wanneer het in Kreeft staat, zijn teken van verheffing. Aan de andere kant wordt er gezegd dat planeten lijden wanneer ze zich in het achtste huis bevinden. Dus wat kunnen we hier verwachten?

Wanneer we met enige logica naar de situatie kijken, kunnen we tot de conclusie komen dat het antwoord moet zijn: Jupiter zal hier gemengde resultaten afgeven. Maar dat is geen zeer gedetailleerde interpretatie. Laten we er eens beter naar kijken.

Een belangrijk uitgangspunt is hierbij dat de planetaire invloed kan lijden als gevolg van het huis waarin de planeet geplaatst is, terwijl gelijktijdig van groot voordeel voor de huis zelf is. (het tegenovergestelde is ook waar) Met Jupiter in het Achtste Huis zouden we verwachten dat deze persoon weinig of geen kinderen zal hebben of dat zijn relatie met zijn kinderen moeilijk zal zijn. De persoon zal waarschijnlijk ook minstens enige tijd van zijn leven (hebben) moet(en) strijden voor zijn basisbehoeften in het leven.

Echter, dit betekent niet dat hij zijn hele leven met armoede zal zijn getroffen. Waarom niet? Omdat veel andere factoren ook hun zegje over zijn lot zullen afgeven. Als eerste het Achtste Huis zal profiteren van de aanwezigheid van de heilzame Jupiter, hoewel Jupiter last kan hebben van het zich bevinden in het moeilijke Achtste Huis. Zoals we weten, kan het achtste huis ook financiële voordelen van een bepaald soort voortbrengen, voornamelijk via erfstellingen, legaten en de middelen van anderen. dus onze
hypothetische persoon met Jupiter in Kreeft in het Achtste Huis kan geld erven of betrokken zijn in een carrière in de verzekeringssector en kan uiteindelijk welvarend worden, hoewel dit eerder door hard te werken dan door "puur geluk" zal gebeuren.

Hoe zit het met Jupiters verhoging in Kreeft? Zoals we hebben gezien is de planetaire verhoging vaak een spiritueel item. wij kunnen ons herinneren dat Jupiter zich bezig houdt met "religie". Indien overgelaten aan zijn eigen invloeden, zal deze planeet meestal conventioneel zijn in religieuze zaken, dat volgend wat de algemene norm is, zonder na te vragen. Maar de aanwezigheid van Jupiter in het achtste huis maakt het waarschijnlijk dat de persoon sceptisch of ronduit opstandig is ten opzichte van het geloof wat hij van thuis heeft meegekregen. Anderzijds houdt het achtste Huis zich bezig met religieuze zaken van een bepaalde type - specifiek met alles "occulte" of wat magisch is. Dus de verheffing van Jupiter in Kreeft kan ervoor zorgen dat deze persoon een "alternatieve" vorm van religie nastreeft, heel anders dat van zijn familie en zijn collega's, maar het kan hem ook leiden om grote wijsheid en inzicht voor het volgen van zijn eigen weg.

We hebben net het effect van de Acht huis onderzocht op Jupiter (die onheilspellend voor kinderen kon zijn) en het effect van Jupiter op de achtste Huis (die goed voor een erfenis zou kunnen zijn) en het effect van Kreeft op Jupiter (die Jupiter verheft). Maar er is meer aan de hand. Jupiter heeft ook een effect op Kreeft. Kreeft vertegenwoordigt de borst en de longen, dus dit zou een gunstige factor voor de gezondheid van deze persoon kunnen betekenen in deze gebieden. Bovendien wordt het achtste huis negatief beïnvloedt door Kreeft. Voor Kreeft is het eindresultaat gemengd. Hij wordt negatief beïnvloed door het Achtste Huis, maar ondersteund door de verheven Jupiter. Dit kan resulteren in enige gezondheidsprobleem, die dan gemakkelijk overwonnen kunnen worden met behulp van natuurlijke geneeskunde (aangegeven door Jupiter). Tenslotte is er een invloed van Kreeft op het Achtste huis, zoals besproken in het vorige hoofdstuk.

Zoals bij elke planetaire positie zou een volledige analyse de invloed moeten bepalen van:

 1. Het sterrenteken op de planeet (de onthulling van haar waardigheid);
 2. Het huis op de planeet (versterken of verminderen van de begunstiging zoals aangegeven door zijn waardigheid, en waarom welk gebied van het leven van de planeet het meest beïnvloed);
 3. De planeet op het huis (hoe dat deel van het leven bepaald door het huis is beïnvloed door de eigenschappen van de planeet);
 4. De planeet op het sterrenteken (meestal gebruikt voor gezondheid gerelateerde voorspellingen);
 5. Het sterrenteken op het huis (hoe dat deel van het leven gerelateerd aan het huis wordt beïnvloed door de eigenschappen van het sterrenteken);
 6. Het huis op het sterrenteken (meestal gebruikt voor gezondheid gerelateerde voorspellingen).

Onderzoek je eigen horoscoop, en misschien wel de horoscopen van mensen die dicht bij je. Proberen de volgende vragen te beantwoorden:

 • Wat is de Ascendant van de horoscoop? Wat geeft de Ascendant aan als basis van zijn persoonlijkheid?
 • Welke tekens bezetten de huizen? Hoe vermengt de Ascendant zich met de tekens en geven zij een completer beeld van zijn persoonlijkheid?
 • Welke planeten staan in de huizen? Hoe wordt de positie van het huis door elke planeet beïnvloed in de werking hiervan, beter of slechter? Probeer zo specifiek mogelijk te zijn. Besteed aandacht aan de tekens waarin de planeten zijn geplaatst. Zijn ze in de tekens van vrienden of vijanden?
 • Hoeveel planeten staan in hun eigen teken, hun mulatrikona of hebben een verheffing? Hoe heeft dit invloed op hun functioneren? Zijn er planeten die verzwakt zijn? Zo ja, hoe heeft dit invloed hun functioneren?
 • Om uw indruk te verbeteren, kijk naar planetaire Karakas van elke huis. Waar staan ze?
 • Waar staan de benefics, staan ze in Kendras of Triconas? Hoe heeft de persoon kunnen profiteren van deze planeten in zijn leven?
 • Kijk naar de dushthana huizen. Staan hier planeten in? Zo ja, welke? Hebben deze planeten last veroorzaakt in het leven van de persoon?
 • Waar zijn de malefics? Wanneer ze staan in "goede huizen" zoals de Kendras of trikonas, hoe hebben ze moeilijkheid veroorzaakt in die delen van het leven waar die huizen voor staan? Zijn er malefics die in de upachayas (groeihuizen) staan? Hebben deze malefics een nuttige invloed gehad in plaats van schadelijke invloeden?

Wanneer u de bovenstaande punten met zorg uitvoert, zal je in staat zijn een grote hoeveelheid aan informatie te verzamelen, die je nodig hebt voor jouw horoscoop. Toch zullen er nog een aantal zaken zijn, die nu nog onduidelijk voor je zullen zijn en ervoor zorgen dat "de puzzel nog niet compleet is".

Dit is omdat we tot nu toe slechts een paar fundamentele factoren hebben gezien. Het is nu tijd om dieper te gaan naar een meer volledige niveau van interpretatie.
Laten we beginnen door te gaan kijken naar de Heerschappij van de verschillende sterrentekens en huizen.

Yoga & Ayurveda Health vzw

logo YAHVereniging zonder winstoogmerk

Opleidingen - Consulten - Massages